x

GERMENCİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

RESMİ İLAN

T.C.
GERMENCİK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İli, Germencik İlçesi, Çarıklar Mahallesi Karayavru Mevkide yer alan 170 Ada 5 Parsel(Eski 199 Parsel) No.lu İncir Bahçesi ve Tarla nitelikli
Adresi : Aydın İli Germencik İlçesi Çarıklar Mah. Germencik / AYDIN
Yüzölçümü : 7.225,70 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.412.263,06 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 10:23
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 10:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:23

13/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No ILN01932734

17 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar