x

GERMENCİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

RESMİ İLAN

T.C.
GERMENCİK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, UZUNKUM Mahalle/Köy, 102 Ada, 19 Parsel, Taşınmaz tapu kaydında “ev” niteliğinde olsa da söz konusu taşınmaz köy yerleşik alanında kaldığı için arsa olarak değerlendirilecektir.
Adresi : Aydın Germencik Uzunkum Germencik / AYDIN
Yüzölçümü : 971,19 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmaz Germencik Belediyesi sınırları içerisinde, 1:1000 ölçekli uygulama imar planı dışında, köy içinde, tip imar yönetmeliği uyarınca h=7,50 m, 2 kat, E=0,40 yapılaşma şartlarındadır.
Kıymeti : 970.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 10:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 10:14
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:14

14/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No ILN01932740

17 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar