x

AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

RESMİ İLAN

T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2023/347

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tescil davası nedeniyle Aydın ili, İncirliova ilçesi, Hacıaliobası Mahallesinde bulunan doğusu yol, batısı Gökhan Mıstık taşınmazı, kuzeyi yol, güneyi Ertan Karadeveci taşınmazı ile çevrili olan yaklaşık 400 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile aynı yer doğrusu İbrahim Genç taşınmazı, batısı Abdullah Toğ taşınmazı, kuzeyi yol, güneyi Ertan Karadeveci taşınmazı ile çevrili olan yaklaşık 400 m2 yüzölçümlü taşınmazlar hakkında Medeni Kanununun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
GÖKHAN MISTIKMALİYE HAZİNESİ
İNCİRLİOVABELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tescil

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur. 03/07/2023

#ilangovtr

Basın No ILN01934647

20 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar