AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

RESMİ İLAN

                                                                          

                                                                              İ L A N

T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

      1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede nitelikleri belirtilmiş taşınmazların,  (3) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra No

A d r e s

 

M2

 

Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale

Saati

 

Yıllık Muhammen Bedel

 

Geçici Teminat Bedeli

1

Armutlu Mahallesi    1061 Parsel No:117/A

21,00

Ticarethane

30.11.2023

14.10

36.000,00 TL.+KDV

3.240,00 TL.

2

Çiftlik Mahallesi Aydın-Muğla Karayolu üzeri alt kat No:62/A

94,34

Ticarethane

30.11.2023

14.11

24.120,00 TL.+KDV

2.170,80 TL.

3

İmamköy Mahallesi 115 Ada 17 Parsel No:60

47,53

Ticarethane

30.11.2023

14.12

36.000,00 TL.+KDV

3.240,00 TL.

4

Kadıköy Mahallesi 824 Parsel No:372/4

190,70

Ticarethane

30.11.2023

14.13

54.000,00 TL.+KDV

4.860,00 TL.

5

Kadıköy Mahallesi No:374

50,40

Ticarethane

30.11.2023

14.14

24.000,00 TL.+KDV

2.160,00 TL.

6

Kardeşköy Mah. Sağlık Ocağı arkası No:84

76,35

Ticarethane

30.11.2023

14.15

120.000,00 TL.+KDV

10.800,00 TL.

7

Kuloğulları Mahallesi  No:162

115,64

Ticarethane

30.11.2023

14.16

15.600,00 TL.+KDV

1.404,00 TL.

8

Mesutlu Mahallesi No:100

67,00

Ticarethane

30.11.2023

14.17

30.000,00 TL.+KDV

2.700,00 TL.

9

  Ortaköy Mahallesi No:114/3

36,75

Ticarethane

30.11.2023

14.18

6.000,00 TL.+KDV

540,00 TL.

10

Ortaköy Mahallesi No:116/A

13,98

Ticarethane

30.11.2023

14.19

15.600,00 TL.+KDV

1.404,00 TL.

11

Ortaköy Mahallesi   No:116/B

31,74

Ticarethane

30.11.2023

14.20

9.600,00 TL.+KDV

864,00 TL.

12

Ovaemiri Mah.İsmet Sezgin Bul. No:7

66,30

Ticarethane

30.11.2023

14.21

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

13

Umurlu Mah. İstasyon Cad. No:8-9

51,16

Ticarethane

30.11.2023

14.22

15.600,00 TL.+KDV

1.404,00 TL.

14

Umurlu Mah. Barbaros Cad. (Bel. Hizm. Binası önü) No:8

5,00

ATM Alanı

30.11.2023

14.23

66.000,00 TL.

5.940,00 TL.

15

Girne Mah.2227 Sok. Ali Rıza Ertan Parkı içi No:6

12,00

Büfe

30.11.2023

14.24

28.200,00 TL.+KDV

2.538,00 TL.

16

Kemer Mah.1837 Sok. No:7/A

12,12

Ticarethane

30.11.2023

14.25

4.200,00 TL.+KDV

378,00 TL.

17

Umurlu Mh. Bayramyeri Esnaf Sit. No:1

146,00

Ticarethane

30.11.2023

14.26

48.000,00 TL.+KDV

4.320,00 TL.

18

Mimar Sinan Mah.    2336 Sok. No:4

29,25

Ticarethane

30.11.2023

14.27

61.800,00 TL.+KDV

5.562,00 TL.

19

Terziler Mahallesi No:226

50,85

Ticarethane

30.11.2023

14.28

12.000,00 TL.+KDV

1.080,00 TL.

20

Ortakayacık Mahallesi No:116

61,23

Ticarethane

30.11.2023

14.29

24.000,00 TL.+KDV

2.160,00 TL.

21

Park, sokak ve mezarlıklardaki çam fıstığı ağaçları

ürünlerinin toplanması

450 Adet

Çam Fıstığı

30.11.2023

14.30

144.000,00 TL.+KDV

12.960,00 TL.

                                                                           -1-

 

  

    2-İhale, 30.11.2023 Perşembe günü saat 14.10’da Efeler Belediyesi Encümen toplantı salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.

    3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv. vb.) nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ile şartname ve geçici teminat bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (kira, emlak, ilan-reklam, çtv.vb.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı ile şartname ve geçici teminat bedelini, en geç ihale günü, ihale saatine kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlardaki, gecikmelerden istekli sorumludur.

    4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık incelemesi yapılacak, yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

    5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 100,00 (yüz) TL.’lik şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

    6-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir.

     -İş bu ilan altı (6) maddeden ibarettir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            -2-

#ilangovtr

Basın No ILN01930626

23 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar