AYDIN 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

RESMİ İLAN

T.C.
AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2023/366 Esas

TAPUSUZ TESCİL İLANI
ZİLYETLİĞE DAYALI TESCİLE KONU
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Gözkayası Mahallesi Kale Mevkii 143 ada, 28 parsel (kadastro öncesi köy senedi ile maliki tespit olunan taşınmazın tespit öncesi yüzölçümü toplam alanı farazi olarak 15.000 m² olarak belirlenmiş iken kadastro sonrasında yapılan ölçümle 16.235,21 m² olarak tespit edilmiştir.) taşınmaz.
ZİLYETLİK İDDİASINDA BULUNAN
DAVACI MALİKİN ADI VE SOYADI: DAVACILAR : 1- AYŞE KUZU-17917499254 -
2- HÜSAMETTİN BEYAZKÖSE-17401524936 -
3- ZEYNEP AYYILDIZ-27115202662 -
Davacılar AYŞE KUZU, HÜSAMETTİN BEYAZKÖSE, ZEYNEP AYYILDIZ vekili tarafından tapusuzdan tescil davası ile açılan yukarıda tescili istenen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü ve uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de bulunan taşınmazın TMK 713 Maddesi uyarınca tescili için davacı tarafından mahkememizin 2023/366 Esas sayısında dava açılmıştır.
Davacı adına tapuya tescili istendiğinden bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin3 aylık yasal süre içinde TMK 713 maddesi uyarınca mahkememize başvurmaları ilan olunur. 10/11/2023

#ilangovtr

Basın No ILN01992466

29 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar