EFEBEL PERS. HİZM. İNŞ. TEM. S. GIDA T. J. SAN. VE TİC A.Ş.

RESMİ İLAN

EFEBEL PERSONEL HİZMETLERİ İNŞAAT TEMİZLİK SPOR GIDA TURİZM JEOTERMAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’DEN

AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ IŞIKLI MAHALLESİ IŞIKLI SOKAK NO:600 ADRESİNDE YER ALAN TİCARETHANE, RESTORAN VE KAFETERYA KİRALAMA İŞİ

İHALE İLANI

Madde 1:Hüküm ve tasarrufu şirketimize ait Aydın İli Efeler İlçesi Işıklı Mahallesi Işıklı Sokak No: 600 Zemin Üstü Kat Adreste Bulunan Ticari, Restoranve Kafeterya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince 2 yıl süreli ihale edilerek kiraya verilecektir.

Madde 2: İhalenin Zamanı, Yeri, Şekli, Müracaat:

2.1.İhale Tarih ve Saati                  : 29/04/2023 Perşembe   Saat 13:30

2.2.İhale Yapılacağı Yer                 : T.C.Efeler Belediyesi Meclis Salonu No:2 Efeler/Aydın

2.3.İhale Usulü                                 :2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45-46 maddesi gereğince açık teklif

arttırma usulü

 

Madde 3: Teminatlara İlişkin Esaslar:

3.1.Bu ihale şartname bedeli 1.000,00 TL(bin lira)’dir. Şartname bedeli şirketin Halk Bankası Aydın Şubesindeki TR52 0001 2009 5330 0010 2606 58 IBAN numaralı hesabına yatırılarak Efebel Personel Hiz.İnş.Temz.Spor Gıda Turizm Jeo.San.ve Tic.A.Ş. Yedi Eylül Mah. İzmir Bulv.Esko Sitesi C Blok No:9/228 Efeler/Aydın  Tel:(0256) 226 10 00 adresindeki ofisinden alınacaktır.

3.2.İştirakçiler teklif zarfının içinde verecekleri geçici teminat belgesinin miktarı, teknik şartname ekinde yer alan 2023/008 numaralı gayrimenkul değerleme raporunda yer alan minimum aylık kira bedeli olan tutarın 2 yıllık(24 ay) karşılığının %3’ü olacaktır.

3.3.İştirakçilerin nakit olarak verecekleri geçici teminatlarını Halk Bankası Aydın Şubesindeki TR52 0001 2009 5330 0010 2606 58 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

Madde 4:İhaleye Katılma Şartları:

4.1.İstekli gerçek kişi ise;

                a) Efeler İlçesi’nde kayıtlı ikametgâhının olması,

                b)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, e-mail adresinin verilmesi,

                c)İhaleye iştirak edeceklerin şartnamenin her sayfasını imzalayıp vermeleri,

                d)İştirakçilerin nüfus cüzdanı fotokopisi,

                e)İhale şartnamesinde belirtilen şartlarda Geçici Teminat Belgesi,

                f)Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

                g)İştirakçilerin Belediyemize borcunun bulunmaması, ihaleden önce belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.

                h) Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıkları dair beyan.

 

 

4.2. İstekli Tüzel Kişi İse:

                a)Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden 2023 yılı için geçerli faaliyet belgesi

                b)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve e-mail adresinin verilmesi

                c)İhaleye iştirak edeceklerin şartnamenin her sayfasını imzalayıp vermeleri

                d)Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

                e)İhale şartnamesinde belirtilen şartlarda Geçici Teminat Belgesi

                f)Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

                g)Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü ve vekâletname,

                h)İştiraklerin Belediyemize borcunun bulunmaması, İhaleden önce belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Mali Hizmetlerden alınmış belge.

                I) Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıkları dair beyan.

5.İstenilen tüm belgelerin aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı temin edilebilir. İsteklilerden istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile ihale saatinde Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6.İlan içeriğine ait konular hakkında  (0256) 226 10 00 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

 

 

 

 

 

 

 

#ilangovtr

Basın No ILN02010973

15 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar